Susisiekite:

Privatumo Politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. Kovo 18 d

Lemonhook, UAB įsipareigoja saugoti jūsų saugumo privatumą naršant mūsų svetainėje. Susisiekite su mumis [email protected]  jei turit klausimų ar iškilo problemų dėl jūsų asmens duomenų naudojimo ir mes mielai jums padėsime. Norime, jog žinotumėt viską, kaip mes renkame, atskleidžiame, naudojame, dalijamės ir saugome visą su jūsų naršymų susijusią informaciją. Naudodamiesi šia svetaine ir (arba) mūsų paslaugomis sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje. Šią privatumo politiką galime keisti arba papildyti, todėl raginame ją periodiškai peržiūrėti.

Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų svetainės naudojimą, vartotojų sukurto turinio taisykles, autorių teises ir visą kitą legalią informaciją, prašome peržvelkti Paslaugų Teikimo Sąlygas.

Turinys

 1. Privatumo Politikoje vartojamos sąvokos
 2. Duomenų apsaugos principai, kurių laikomės
 3. Jūsų teisės dėl savo Asmeninių duomenų naudojimo
 4. Kokius asmens duomenis apie jus renkame
 5. Kaip naudojame jūsų asmeninius duomenis
 6. Kas dar turi prieigą prie jūsų asmens duomenų
 7. Kaip mes saugome jūsų asmenininius duomenis
 8. Informacija apie slapukus
 9. Kontaktai

Sąvokos

Asmeniniai duomenys  – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta.
Apdorojimas  – bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, atliekamas naudojant asmens duomenimis arba jų rinkimui.
Duomenų subjektas  – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
Vaikas  –  fizinis asmuo iki 16 metų.
Mes/mes  (su didžiąja raide arba ne) – c, LLC
Asmeninė Informacija – bet kokia informacija, kuri identifikuoja su ja susijusį asmenį, apibūdina, gali būti pagrįstai susieta su konkrečiu vartotoju ar kitu namų ūkiu. Asmeninė informacija apjungia, bet ne apsiriboja, toliau nurodytą informaciją, jei ji identifikuoja, yra susijusi, apibūdina, gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su konkrečiu vartotoju ar namų ūkiu:

 • Identifikatoriai – tikras vardas, pavardė, slapyvardis, pašto adresas, unikalus asmens identifikacinis kodas, internetinis identifikatorius, interneto protokolo adresas, elektroninio pašto adresas, paskyros pavadinimas, socialinio draudimo numeris, vairuotojo pažymėjimo numeris, paso numeris ar kiti panašūs identifikatoriai.
 • Komercinė informacija – įskaitant įrašus apie asmeninį turtą, įsigytus, gautus ar svarstomas pirkti paslaugas arba kitus pirkimo ar vartojimo tendencijų istorijas.
 • Biometrinė informacija
 • Geolokacijos duomenys
 • Internetinės arba kitos elektroninio tinklo naudos informacija – įskaitant, bet neapsiribojant, naršymo istoriją, paieškos istoriją ir informaciją apie vartotojo sąveiką su internetine svetaine, programa ar reklama.
 • Profesionali arba su darbu susijusi informacija.
 • Garsinė, elektroninė, vaizdinė, šiluminė, ušuodžiama ar panaši informacija.
 • Išvados, padarytos iš bet kokios gautos informacijos, nurodytos šiame kaip asmens informacijos apibrėžimas, siekiama sukurti vartotojo profilį, atspindintį vartotojo pageidavimus, savybes, psichologines tendencijas, polinkius, elgiasį, nuostatas, intelektinius gebėjimus bei polinkius.
 • Asmeninė informacija nepajungia viešai prieinamos informacijos, teisėtai prieinamos iš vyriausybinių įrašų, arba informacijos, kurios tapatybė nėra nustatyta arba sukaupta.

Duomenų Apsaugos Principai

Pažadame laikytis šių duomenų apsaugos principų:

 • Duomenis tvrakyti teisiškai, sąžiningai bei skaidriai. Mūsų duomenų tvarkymo procesai pagrįsti teisiniu pagrindu. Visada atsižvelgiame į jūsų asmens duomenų teises prieš tvarkydami juos. Jūsų prašymu suteiksime informaciją apie jūsų asmens duomenų apdorojimą.
 • Duomenų apdorojimas apsiriboja tikslu. Duomenų tvarkymo veikla atitinka tikslą, kuriam buvo renkami asmens duomenys.
 • Duomenų apdorojimas yra apribojamas tam tikru periodu. Jūsų asmens duomenų nesaugosime ilgiau nei reikia.
 • Duomenų apdorojimas atliekamas naudojant minimalius kiekius informacijos. Mes renkame ir apdorojame tik minimalų kiekį su asmeniu susijusių duomenų, reikalingų bet kokiam tikslui.
 • Darysime viską, kad užtikrintume pateiktų duomenų vientisumą ir konfidencialumą.
 • Darysime viską, kad užtikrintume duomenų tikslumą.

Duomenų Subjekto Teisės

Duomenų subjektas turi šias teises:

 1. Teisė į informaciją  – tai reiškia, kad turite teisę žinoti, ar jūsų asmens duomenys yra apdorojami; kokie duomenys renkami, iš kur jie gauti ir kodėl bei kas juos tvarko.
 2. Teisė susipažinti  – reiškia, kad turite teisę susipažinti su duomenimis, surinktais iš jūsų, apie jus. Taip pat su galimybe gauti visus surinktus asmens duomenis apie jus.
 3. Teisė į ištaisymą  – reiškia, kad turite teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti savo asmens duomenis, kurie yra netikslūs arba neišsamūs.
 4. Teisė ištrinti duomenis – tai reiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.
 5. Teisė apriboti tvarkymą –   esant tam tikroms sąlygoms, turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu  – tai reiškia, kad tam tikrais atvejais turite teisę nesutikti, kad jūsų jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros atveju.
 7. Teisė į duomenų perkeliamumą  – turite teisę gauti asmens duomenis skaitmeniniu formatu arba esant gilimybei minėtieji dokumentai gali būti perduoti kitam atsakingam asmeniui.
 8. Teisė nesutikti su automatizuotu duomenų apdorojimu  – turite teisę nesutikti su automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą; minėtas sprendimas neturi būti priimtas pagrįstas tik automatizuotu apdorojimu. Šia teise galite pasinaudoti, kai tik yra profiliavimo rezultatas, sukeliantis teisinių pasekmių, susijusių su jumis.
 9. Teisė pateikti skundą  – jei atmesime jūsų prašymą, būtinai pateiksime priežastį kodėl. Jei nesate patenkinti, kaip buvo tvarkoma jūsų užklausa, susisiekite su mumis tiesiogiai.
 10. Teisė atšaukti susitarimą  – turite teisę atšaukti bet kokį duotą sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Renkami Duomenys

Mum pateikta informacija

Lemonhook agentūra iš jūsų kompiuterio ar įrenginio gali gauti šio tipo informaciją („Informacija“), kuri gali būti naudojama jūsų tapatybei nustatyti, kaip nurodyta toliau („Asmens identifikavimo informacija“):

 • Vardas
 • Elektroninio pašto adresas
 • Namų pašto adresas
 • Mobiliojo telefono numeris
 • Debetinės banko kortelės informacija
 • Nuotraukos
 • Svetainės nuorodos
 • Socialinių tinklų žymė arba vartotojo vardas
 • Demografinė informacija (pvz., amžius, lytis, pomėgiai ir pageidavimai)
 • Profesija
 • Įmonė
 • Industrija
 • Peržiūrėta veikla arba turinys Lemonhook svetainėje
 • Informacija, gauta iš trečiųjų šalių

Tam tikrais atvejais galime paprašyti, kad pateiktumėte anksčiau nurodytą informaciją, norėdami įsigyti konkrečių produktų ar paslaugų, pavyzdžiui, atsisiunčiant turinį iš lemonhook.com. Jei nuspręsite neteikti mūsų prašomos informacijos, vis tiek galite naudotis lemonhook.com, tačiau be tam tikrų funkcijų ar paslaugų.

Kai prisiregistruojate prie Lemonhook agentūros paslaugų ar gauti tam tikrų produktų, sutinkate pateikti tik tikrą, tikslią, bei naujausią savo informaciją.

Automatiškai renkama informacija apie jus

Lemonhook agentūra automatiškai gali gauti ir užregistruoti tam tikro tipo informaciją, pavyzdžiui lankydamiesi mūsų svetainėje, mobiliosiose programose ar kituose produktuose, įskaitant:

 • Naršyklės teikiamą informaciją
 • Operacinės sistemos informaciją
 • Mobiliojo įrenginio informacija (pvz., įrenginio identifikaciją, mobiliojo ryšio operacinė sistema ir kt.)
 • IP adresą
 • Peržiūrėtą turinį
 • Informaciją apie internetinių paslaugų tiekėją
 • Geografinė vieta
 • Ryšio greitį
 • Nurodoma svetainė, programa arba paslauga
 • Apsilankymo laikas
 • Registracijos laikas

Renkama informacija, jei pateikiate savo svetainę ir aiškiai sutinkate

 • Raktažodžiai, pagal kuriuos reitinguojama jūsų svetainėje
 • Paieškos apimtis
 • Paspaudimų kiekis
 • Paspaudimų kiekis iš mobiliųjų bei stacionarių kompiuterių srauto

Informacija gauta iš partnerių

Jei pasirenkate naudoti bet kurią trečios šalies svetainę ar paslaugą, kuri yra integruota su Lemonhook, įskaitant trečiosios šalies socialinių tinklų ar tinklaraščių svetainę, pvz., LinkedIn, Facebook arba WordPress (Trečiųjų Šalių Svetainės), arba jei naudojate bet kurią Lemonhook programa, pateikta per bet kurią trečiosios šalies svetainę – mes galime gauti informaciją, įskaitant asmenį identifikuojančią informaciją, iš tokių trečiųjų šalių svetainių, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

 • Vardas
 • Slapyvardis arba vartotojo vardas
 • Profilio nuotrauka arba vaizdinis avataras
 • Unikalus trečiosios šalies svetainės identifikatorius (pvz., Facebook vartotojo ID)
 • Biografinė ar demografinė informacija (pvz., profesija, lytis, studijų vieta ir kt.)
 • Kontaktai/draugai/asociacijos
 • Pomėgtukai ir pomėgiai
 • Bet kokia kita informacija, kuri yra viešai prieinama trečiųjų šalių svetainėse

Pavyzdžiui, Lemonhook gali pasiūlyti galimybę naudoti tam tikras trečiųjų šalių svetaines, kad palengvintų jūsų naudojimąsi mūsų teikiamomis paslaugomis. Taip pat galime naudoti informaciją apie jūsų profilį ir ryšius trečiųjų šalių svetainėse, kad galėtumėte dalintis arba susisiekti su savo draugais ir kontaktais Lemonhook. Be to, Lemonhook siūlo įskiepius ir valdiklius iš įvairių trečiųjų šalių svetainių, kurie leidžia paprastai dalintis turiniu.

Jūsų sprendimas naudoti arba bendrinti su trečiosios šalies svetaine, kai pasiekiate arba naudojate Lemonhook paslaugas, yra visiškai savanoriškas. Lemonhook nėra atsakinga už bet kurios trečiosios šalies svetainės politikos ar praktikų laikymąsi. Svarbu įsitikinti, kad esate patenkinti informacija, kurią tokios trečiųjų šalių svetainės gali suteikti Lemonhook, peržiūrėkite tų svetainių privatumo politiką ir paslaugų teikimo sąlygas bei neatitikus lūkesčių pakeiskite savo nustatymus.

Bet kokiai informacijai, kurią gauname iš trečiųjų šalių svetainių, bus taikoma ši privatumo politika.

Viešai prieinama informacija
Galime rinkti viešai prieinamą informaciją apie jus.

Kaip naudojame jūsų asmeniniais duomenimis

Jūsų asmens duomenis naudojame:

 • Teikti Lemonhook produktus ir paslaugas
 • Su jumis bendrauti
 • Išspręsti jūsų prašymus
 • Kurti naujus produktus ar paslaugas
 • Tobulinti mūsų produktus ir paslaugas
 • Personalizuoti jūsų patirtį Lemonhook svetainėje.
 • Valdyti mūsų verslą
 • Įvertinti, kaip svetainės lankytojai sąveikauja su Lemonhook
 • Apsaugoti Lemonhook vartotojus. Tai apima sukčiavimo, piktnaudžiavimo, saugumo rizikos ir techninių problemų įvertinimą, galintį pakenkti Lemonhook lankytojams.

Naudojame jūsų asmeninius duomenis teisėtais pagrindais ir tik gavę jūsų sutikimą.

Sutarties sudarymo ar vykdomu pagrindu jūsų asmens duomenis tvarkome šiems tikslais:

 • Geriau identifikuoti jūsų bendravimo tikslus
 • Suteikti jums naudingą paslaugą arba pasiūlyti prekę
 • Bendrauti pardavimų bei sąskaitų faktūrų išrašymo reikalais

Teisėtu pagrindu jūsų asmens duomenis tvarkome šiems tikslams:

 • Siųsti asmeninius pasiūlymus (ar mūsų kruopščiai parinktų partnerių)
 • Administruoti ir analizuoti klientų bazes (pirkimo elgseną ar istoriją), siekiant pagerinti siūlomų / teikiamų produktų / paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą
 • Organizuoti klausimynus apie klientų patirtį darbo metu su mūsų agentūra

Tol kol mūsų neinformavote priešingai, mes pasiliekame teisę jums siūlyti panašius produktus / paslaugas, kurios yra panašios į jūsų pirkimo istoriją / naršymo elgseną.

Su jūsų sutikimu asmens duomenis tvarkome šiems tikslams:

 • Siųsti naujienlaiškius ir kampanijų pasiūlymus (iš mūsų ir/ar mūsų kruopščiai atrinktų partnerių);
 • Sukurti atitinkamas paieškos duomenų bazę, siekiant pagerinti mūsų produktų ir paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą;
 • Kitais tikslais paprašėme jūsų sutikimo

Tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami įvykdyti įsipareigojimus, kylančius teisiniu pagrindu, ir (arba) naudoti jūsų asmens duomenis teisės aktuose numatytomis sąlygomis. Taip pat pasiliekame teisę anonimizuoti surinktus asmens duomenis ir naudoti tokius duomenis. Jei ši politika netaikoma, duomenis naudosime tik tuo atvėju, kai jie bus anonimizuoti. Taip pat saugome jūsų atsiskaitymo duomenis ir kitą apie jus surinktą informaciją apskaitos tikslais ar kitoms įstatymais numatomis prievolėms.

Taip pat, jūsų asmens duomenis galime tvarkyti papildomais tikslais, kurie čia nepaminėti, bet yra suderinami su pradiniu tikslu, dėl kurio buvo renkami duomenys. Norėdami tai padaryti, užtikrinsime kad:

 • Ryšys tarp asmens duomenų tikslų, konteksto bei pobūdžio yra tinkamas tolesniam tvarkymui
 • Tolesnis tvarkymas nepakenks jūsų interesams
 • Būtų tinkamos duomenų apdorojimo apsaugos priemonės.

Taip pat informuosime jus apie bet kokį tolimesnį duomenų apdorojimą bei tikslus.

Kas gali pasiekti jūsų asmens duomenis

Mes nesidaliname jūsų asmens duomenimis su trečiašaliais asmenimis. Kai kurie ssmens duomenys apie jus tam tikrais atvejais pateikiami mūsų patikimiems partneriams  kad būtų įmanoma teikti paslaugą arba pagerinti jūsų naršymo kokybę. Dalinamės duomenimis su:

Mūsų serverių partneriais:

Mūsų verslo partneriai:

 • Lemonhook, UAB

Kitais programinės įrangos teikėjais:

Dirbame tik su tais partneriais, kurie gali užtikrinti tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugos lygį. Taip pat mes privalome atskleidžiame jūsų duomenis valstybės pareigūnams, kai esame teisiškai įpareigoti tai padaryti. Taip pat jūsų asmens duomenis galime atskleisti trečiosioms šalims, jei su tuo sutikote arba yra kitų teisinių pagrindų, įskaitant verslo ar komercinius tikslus. Jei kylą atvėjų, kai negalime suteikti tinkamos pagalbos, mes pasirūpinsime ir rekomenduosime jus mūsų patikimiems partneriams.

Norėdami atsisakyti apie jus renkamų asmens duomenų prašome susisiekti el.paštu  [email protected].

Kaip mes saugome jūsų duomenis

Darome viską, jog užtikrintume jūsų asmens duomenų saugumą.  Naudojame tik saugius protokolus (pvz., HTTPS) su jumis susisiekti. Taip pat pritaikome duomenų anonimiškumą ir pseudonimiškumą, kur tai įmanoma. Nuolatos stebime savo sistemas dėl galimų pažeidimų bei atakų. Bei visa saugoma informarcija yra užšifruojami.

Tačiau, nors ir darydami visas pastangas, negalime garantuoti visu 100% jūsų duomenų saugumo. Kitą vertus pažadame pranešti atitinkamoms institucijoms apie duomenų pažeidimus ar nutekėjimus. Taip pat informuosime, jei kils grėsmė jūsų teisėms ar interesams. Taip pat padarysime viską, kad galėtume išvengti saugumo pažeidimų ir padėtume tinkamoms institucijoms išspręsti pažeidimus.

Vaikai

Taip pat rūpinamės ypatingu privatumo politikos svarba mūsų jaunausiems svetainės lankytojais. Mes neketiname rinkti, parduoti ar prašyti asmens duomenų iš jaunesnių nei 16 metų asmenų. Taip pat savo reklama nesiekiame vaikų. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, nenaudokite ir neteikite jokios informacijos svetainėje ar naudodami kitas jos funkcijas. Jei manote, kad vaikas iki 16 metų galėjo pateikti mums savo asmens duomenis, prašome vieno iš tėvų ar globėjų susisiekti su mumis el. [email protected].

Slapukai ir kitos naudojamos technologijos

Svetainėje naudojami slapukai arba kitos panašios technologijos, siekiant analizuoti klientų elgseną, vartotojų judėjimą ir rinkti informaciją padėsiančia geriau teikti mūsų paslaugas. Visą tai daroma siekiant pagerinti jūsų patirtį naršant mūsų svetainėje.

Trumpai, slapukai yra maži tekstiniai failai, laikinai saugomi jūsų kompiuteryje. Slapukuose saugoma informacija naudojama siekiant pagerinti svetainės veiklą. Prie naudojamų slapukų valdymo gali prieiti tik mūsų įmonės specialistai. Kitą vertus slapukus galite valdyti naršyklės lygiu. Pasirinkus minėtuosius išjungti, kai kurios svetainės funkcijos gali nebūti prieinamos.

Slapukus naudojame šiais tikslais:

 • Būtini slapukai – reikalingi, kad galėtumėt naudotis svarbiomis mūsų svetainės funkcijomis. Jie nerenka jokios asmeninės informacijos.
 • Analytics slapukai – naudojami mūsų svetainės ar paslaugų naudojimui bei našumui stebėti
 • Funkciniai slapukai – suteikia funkcionalumą, palengvina naudojimąsi mūsų paslaugomis ir teikti labiau suasmenintas funkcijas. Pavyzdžiui, slapukai gali išsaugoti jūsų vardą arba el.pašto adresą.
 • Slapukai skirti reklamai – naudojami rinkti informaciją apie jūsų pomėgius, taip vėliau teikti tikslingą ir jūsų poreikius atitinkančią reklamą. Taip pat jie naudojami norint apriboti, kiek kartų matote reklamą. Paprastai svetainėje juos talpina reklamos tinklai gavus operatoriaus leidimą. Jie renką informacijią kuriuose svetainės puslapiuose lankėtės, o vėliau dalijasi šia informacija su kitomis organizacijomis, kai, reklamos tiekėjais. Dažniausiai tiksliniai reklamos slapukai bus prijungti prie bendro svetainės funkcionalumo.

Mūsų naudojami slapukai:

 • Slapukų politika  – nuolatinis slapukas – 1 metų trukmė – jo tikslas apribotume slapukų politikos rodymą kiekvieno puslapio peržiūros/apsilankymo metu.
 • Google Analytics  – nuolatinis slapukas – 2 metų trukmė – naudojame Google Analytics, kad pagerintume vartotojų naršymą svetainėje (galite atsisakyti čia)
 • Iššokantys slapukai  – nuolatinis slapukas – 1 metų trukmė – siūlome galimybę gauti pranešimą apie naują turinį ir kitą rinkodaros medžiagą

Taip pat visai nesunkiai galite pašalinti visus jūsųnaršyklėje naudojamus slapukus. Taip pat galite valdyti kai kuriuos trečiųjų šalių slapukus peryouronlinechoices.com platformą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite allaboutcookies.org.

Naudojame Google Analytics, kad įvertintume lankytojų veiklą mūsų svetainėje. Taip pat Google turi savo privatumo politiką, kurią galite peržiūrėti  čia. Jei norite atsisakyti Google Analytics stebėjimo, apsilankykite Google Analytics atsisakymo puslapis.

Arbitražo Išlyga

Individualus arbitražas kaip vienintelė ginčų sprendimo priemonė

Bet koks ginčas, pretenzija ar nesutarimas, kylantis dėl šios privatumo politikos arba jos pažeidimu, nutraukimu, vykdymu, aiškinimu ar galiojimu, įskaitant šios sutarties apimties ar taikymo arbitražui nustatymą, yra nustatomas galutiniu ir privalomu sprendimu bei nesutarimų vykdymas bus atliekamas Kauno mieste, Lietuvoje. Arbitražo procesais bus vykdomi lietuvių arba anglų kalbomis. Ši sąlyga netrukdo šalims kreiptis į atitinkamą jurisdikciją turintį teismą laikinųjų teisių gynimo priemonių pagalba arbitraže.

Jei nesate Lietuvos pilietis, bet koks ginčas, ginčas ar pretenzija, kylanti dėl šios privatumo politikos nevykdymo, įskaitant jos formavimą, aiškinimą, pažeidimą ar nutraukimą, įskaitant tai, ar pareikšti reikalavimai yra arbitruotini, bus nagrinėjami. nurodytoje jurisdikcijoje. Tribunolą sudarys vienas arbitras. Arbitražo vieta Kauno miestas, Lietuva. Arbitražo procesai vyks lietuvių arba anglų kalbomis. Tačiau arbitražo sprendimas gali būti primtas bet kuriame jo jurisdikciją turinčiame teisme.

Arbitražo Derybos

 1. Dalyvaujančios šalys privalo sąžiningai stengtis išspręsti visus ginčus, kylančius dėl šios privatumo politikos nesilaikymo taisyklių arba derybomis tarp paskirtų vadovų. Bet kuri šalis raštu gali pranešti kitai šaliai apie bet kokį ginčą, kuris nebuvo išspręstas vykdant įprastinę verslo veiklą. Per 15 dienų nuo pranešimo gavimo šalis turi pateikti rašytinį atsakymą ktai šaliai. Išsiųstame pranešime turi būti tiksliai nurodyta a) skirtingų šalių pozicijos pažįmintis sprendimas pagrindžiančių argumentų santrauka b) įvardiji šalies atstovo ar įstaigos vykdančios atstovavimą pareigos, vardas bei pavardė. Per 30 dienų nuo pranešimo gavimo abiejų šalių vadovai susitinka spręsti nesutarimų abipusiu susitartu laiku, bei vietoje.
 2. Jei derybų šalys raštiškai nesusitaria, anksčiau nurodytos derybos baigiasi tik pasibaigus pirmam aukščiau aprašytam vadovų susirinkimui. Toks uždarymas neužkerta kelio tęstis deryboms vėliau, jei pageidaujama. Visi pasiūlymai, pažadai, bei žodiniai ar rašytiniai pareiškimai, kurie derybų metu pateikė bet kuri iš šalių, agentų, darbuotojų, ekspertų ar atstovaująmų advokatų, yra konfidencialūs, privilegijuoti ir nepriimtini bet kokiam tikslui, įskaitant apkaltą arbitraže. Kiti procesai, kuriose dalyvauja šalys, su sąlyga, kad įrodymai, yra priimtini arba atrandami, nebus nepriimti dėl jų panaudojimo.
 3. Jokiu metu iki pirmojo susirinkimo nė viena šalis nepradeda arbitražo ar bylinėjimosi, susijusių su šia privatumo politika. Tačiau šis apribojimas netaikomas šaliai, jei kita šalis atsisako laikytis 1 dalyje nurodytų reikalavimų.

Keitimo arba atšaukimo reikalavimai. Šis arbitražo susitarimas galioja ir pasibaigus Lemonhook teikiamoms paslaugomims. Jis gali būti atšauktas arba pakeistas tik Lemonhook raštišku sutikimu, kuriame tiksliai nurodomas ketinimas atšaukti arba pakeisti šią sutartį, kad būtų priimtas tinkamas sprendimas.

Reikalavimai Taikomi Arbitražo Sąlygoms

Abipusių šalių sutikimu, sutinkante galutinai išspręsti visas pretenzijas ar prieštaravimus, kuriuos Lemonhook gali turėti prieš jus arba jūs galite turėti prieš Lemonhook, dukterines įmones, bendras įmones ir atitinkamus buvusius, esamus ar būsimus pareigūnus, direktorius, darbuotojus, akcininkus, vadovus, atstovus, partnerius, narius, agentus, patarėjus, draudikus bei žąlos atlygintojus. Šalys, susijusius su jūsų Lemonhook santykiais, kylančiais ar bet kokiu būdu iš jų. Pretenzijos apima, bet neapsiriboja, dėl netesybų, baudų, pretenzijų dėl kokios sutarties pažeidimo (aiškių ar numanomų); ieškiniai dėl žalos atlyginimo (įskaitant, bet neapsiribojant, susijusiais su reputacija); pretenzijos dėl komercinės paslapties, nuosavybės ar konfidencialios informacijos pažeidimo; pretenzijos dėl nesąžiningos verslo veiklos; ir pretenzijos dėl viešosios tvarkos, federalinio, valstijos, tarptautinio ar kito vyriausybinio įstatymo, statuto, reglamento ar potvarkio pažeidimo.

Reikalingas Pranešimas apie Pretenzijas bei Senaties Terminas

Lemonhook gali inicijuoti arbitražą įteikdami arba išsiųsdami jums raštišką pranešimą paskutiniu žinomu adresu. galite inicijuoti arbitražą įteikdami arba išsiųsdami raštišką pranešimą Lemonhook. Rašytiniame pranešime turi būti tiksliai nurodyta kitai šaliai pareikšti reikalavimai. Pranešimas apie bet kokį ieškinį, kurį prašoma priimti arbitražu, turi būti įteiktas per senaties terminą, nustatytą pagal galiojančius šalies įstatymus.

Arbitražo Parinkimas

Per 30 dienų nuo arbitražo pradžios Lemonhook parenka vieną asmenį, kuris atstovaus visus pateiktus pareiškimus. Arbitras turi būti neutralus, nepriklausomas ir nešališkas.

Konfidencialumas

Šalys turi išlaikyti konfidencialumą viso arbitražo proceso metu, jei toks yra, įskaitant posėdį, išskyrus atvejus, kai to gali prireikti ruošiantis arbitražo posėdžiui iš esmės arba išskirtinais atvejais, kai tai gali būti reikalinga palaikyti ryšiams. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismo nuginčijimas dėl sprendimo ar jo vykdymo arba, jei įstatymai ar teismo sprendimas nenustato kitaip.

Dispozityvumas

Bet kuriame arbitraže, kylančiame iš šios sutarties nesilaikymo arba kitaip susijusia:

 1. Bet kuri šalis, norinti pareikšti nepasitenkinimą, pirmiausia turi pateikti laišką (ne ilgesnį kaip penkių puslapių), kuriame paaiškinama, kodėl pasiūlymas yra pagrįstas ir kodėl tai paspartintų procesą. Kita pusė turi teisę į trumpą atsakymą taip pat.
 2. Remdamasis laiškais, arbitražas nuspręs, ar tęsti išsamesnį instruktažą ir argumentus dėl siūlomų pasiūlymų.
 3. Jei arbitras nusprendžia tęsti pasiūlymą, jis (ji) turi teisę apriboti prašymo puslapų skaičių ir nustatys pagreitintą pasiūlymo pateikimo grafiką.
 4. Esant įprastoms aplinkybėms, tokio prašymo pateikimo terminas nebus sustabdytas jokio arbitražo aspekto arba neatidės jokių laukiančių terminų.

Dokumentų Prašymai 

Bet kuriame arbitraže, kylančiame iš šios sutarties arba susijusiame su ja, prašymai pateikti dokumentus

 1. Apsiribojama dokumentais, kurie yra tiesiogiai susiję su reikšmingais bylos klausimais arba bylos baigtimi
 2. Turi būti apribotas terminu, dalyku ir asmenimis ar subjektais, su kuriais susiję prašymai
 3. Neįtraukiama plačios frazeologijos, pvz., „visi dokumentai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję“.

E-Discovery

Bet kuriame arbitraže, kylančiame dėl šios sutarties arba susijusiame su ja:

 1. Elektroniniai dokumentai turi būti gaminami tik iš šaltinių, naudojamų įprastoje verslo veikloje. Nesant įtikinamų poreikių, tokių dokumentų nereikia rengti iš atsarginių serverių, ar kitų laikmenų.
 2. Nesant įtikinamui poreikiui, elektroniniai dokumentai paprastai rengiami remiantis visuotinai prieinamomis technologijomis, kuriuo gali naudotis e.dokumentus gaunanti šalis ir kuris būtų ekonomiškas rengiančiai šaliai. Nesant įtikinamų poreikiui, šalys neprivalo teikti metaduomenų, išskyrus el.pašto korespondencijos antraštės laukus.
 3. Saugotojų, iš kurių galima rinkti elektroninius dokumentus, aprašymas turi būti pritaikytas, kad būtų įtraukti tik asmenys, kurių elektroniniuose dokumentuose galima pagrįstai tikėtis ginčui reikšmingų įrodymų.
 4. Jei išlaidos ir našta yra neproporcinga ginčo pobūdžiui arba ginčo sumai arba prašomos medžiagos tinkamumui, arbitras atmeta tokius prašymus arba nurodo atskleisti informaciją su sąlyga, kad prašančioji šalis iš anksto pagrįs gamybos sąnaudas kitai pusei, atsižvelgiant į išlaidų paskirstymą galutiniame sprendime

Tardymai ir prašymų priėmimas. Bet kokiame arbitraže, kylančiame iš šios sutarties nėra jokių apklausų ar prašymų priimti.

Nusėdimai. Bet kuriame arbitraže, kylančiame dėl šios sutarties arba susijusio su ja, kiekviena šalis gali pateikti tris (3) pareiškimus dėl paaiškinimo. Kiekvienos pusės pateikti dokumentai turi būti peržvelgti per ne daugiau kaip penkiolika (15) valandų. Bendras procesų laikotarpis neturi viršyti šešių (6) savaičių.

Taikanti Teisė ir Atsakingos Institucijos 

 1. Išskyrus atvejus, kai čia nurodyta kitaip, šią privatumo politiką ir ja grindžiamas šalių teises reglamentuoja ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Išskyrus kolizines ar teisės pasirinkimo taisykles.
 2. Šalys pripažįsta, kad ši privatumo politika įrodo sandorį, apimantį tarpvalstybinę ar tarptautinę prekybą. Nepaisant ankstesnės dalies nuostatomis dėl taikytinos materialinės teisės, bet kokiam arbitražui, vykdant šios privatumo politikos sąlygas, taikomi šalies įstatymai. Arbitras taiko Lietuvos teisės (ir teisių gynimo priemonių įstatymą, jei taikoma) arba tarptautinę teisę, kuri taikoma pareikštam (-iems) reikalavimui (-ams).
 3. Arbitras turi išimtinius įgaliojimus spręsti bet kokį ginčą, susijusį su šios privatumo politikos aiškinimu, pritaikomumu, įgyvendinimu ar formavimu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiu reikalavimu, kad visa privatumo politika ar bet kuri jos dalis yra negaliojanti arba nuginčijama ir kyla problemų. bet kurio čia pateikto dalyko arbitražo.
 4. Arbitras neturi teisės priteisti baudžiamosios ar nepaprastosios žalos atlyginimo, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal įstatymą, ir šalys atsisako bet kokios teisės susigrąžinti tokius nuostolius.

Arbitražo sprendimas

Arbitražo sprendimas yra galutinis, privalomas ir neskundžiamas. Arbitras priima rašytinį arbitražo sprendimą, kuriame atskleidžia esmines išvadas, kuriomis grindžiamas sprendimas. Bet koks arbitro sprendimas turi būti vykdomas kompetentingos jurisdikcijos teisme. Šalys neatšaukiamai susitaria dėl arbitražo sprendimo ir proceso konfidencialumo ir taip nustato, kad sprendimas ir visi procesų dokumentai pateikiami tik kompetentingos jurisdikcijos teismui su konfidencialiu antspaudu ir tik arbitražo sprendimui vykdyti.

ATSAKOMYBĖS / KLASĖS VEIKSMŲ ATSISAKYMAS

REGISTRUOTIS GAUTI IŠ MŪSŲ PRODUKTUS AR PASLAUGAS ARBA TEIKDAMI MUMS SAVO INFORMACIJĄ, JŪS SĄMONINGAI IR SAVARANKIŠKAI SUTINKATE PAREIKŠTI (TEISINĘ) DĖL LEMONHOOK, REIKALAVIMO, ARBA JŪSŲ INDIVIDUALIŲJŲ GRUPĖS ATSKAITOMYBĖS. BET KOKIE ĮTARIMAI ATSTOVINIAI, KOLEKTYVINIAI AR KLASĖS VEIKSMAI. JŪS SUTINKATE ATSISAKYTI JOKIOS TEISĖS DALYVAUTI JOKIŲ ATSTOVINIŲ, KOLEKTYVINIŲ AR KLASĖS VEIKSMŲ BYLOJE (TEISINĖJE, KURIOJE PATEIKIATE GRUPĖS, O NE VIENINTELIO IEŠKOVO), SUSIJUSIO SU VERTINIMO TEISĖMIS. IR TOLIAU SUTINKATE, KAD ARBITRAS GALI NEKONSOLIDUOTI DAUGIAU VIENO ASMENS REIKALAVIMŲ, KOLEKTYVINIUI ARBA KLASĖS ATSTOVAMS, ARBA KLASĖS ATSAKOMYBĖMS NEATSKIRTI.

PRIESIEKIAMOJO TEISMO ATSAKOMYBĖ / IŠSKIRTINĖS GYNIMO BŪDOS ATSISAKYMAS

ARBITRAŽE NĖRA TEISĖJO AR TEISĖJŲ GRUPĮS, IR ARBITRAŽO ATLYGINIO TEISMO PERŽIŪROS RIBOJIMO.  SUTIKDAMI SU ARBITRAŽU, LEMONHOOK IR JŪS SUTINKATE ATSISAKYTI KONSTITUCINĖS TEISĖS Į PRISIEKUSIŲJŲ ARBA TEISMO TEISMO GRUPĘ DĖL IEŠKINIŲ.

Arbitražo mokesčiai ir išlaidos

Kiekviena šalis padengia savo išlaidas ir išlaidas tokiame arbitraže ir pusę (1/2) arbitro išlaidų, tačiau arbitras turi teisę priteisti advokato išlaidas Lemonhook, jei Lemonhook yra pralaiminčioji šalis ir kitu atvėju taip pat. Bet koks arbitro sprendimas yra konfidencialus ir gali būti pakelbtas viešai tik gavus išankstinį rašytinį Lemonhook sutikimą.

Atskiriamumas  (Arbitražo išlyga)

Lemonhook ir jūs sutinkate, kad jei kuri nors dalis, poskyris, sakinys, sąlyga ar frazė, esanti šioje sutartyje, yra pripažinta negaliojančia, neįgyvendinama ar kitaip neveikiančia, toks sprendimas neturės įtakos likusios (-ių) dalies (-ių) galiojimui.

Kontaktinė Informacija

Jei turite klausimų ar komentarų apie dėl privatumo politikos arba norėtumėte, kad atnaujintume turimą informaciją apie jus ar jūsų pageidavimus, susisiekite su mumis el. paštu:  [email protected] .

Taip pat galite parašyti mums adresu:

Lemonhook, UAB

Draugystės g. 17-1 17-1

Kaunas LT-51229

Lietuva

Atskiriamumas  (Privatumo Politika)

Lemonhook ir jūs sutinkate ir pripažįstate, kad jei kuri nors šios privatumo politikos dalis, poskyris, sakinys, punktas ar frazė yra negaliojanti, neįgyvendinama ar kitaip neveikianti, toks sprendimas neturės įtakos likusios (-ių) dalies (-ių) galiojimui.

Privatumo Politikos Pakeitimai

Privatumo politika gali būti atnaujinama periodiškai ir be išankstinio įspėjimo. Svetainėje paskelbsime aiškiai matomą pranešimą, kad įspėtume jus apie bet kokius reikšmingus privatumo politikos pakeitimus, o privatumo politikos viršuje nurodysime, kada ji buvo paskutinį kartą atnaujinta.

Scroll to Top