Susisiekite:

Paslaugų Teikimo Sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. kovo 18 d

Šios sąlygos reglamentuoja naudojimasi lemonhook.com svetaine ir jos turiniu, paslaugomis, funkcijomis, bei produktus, įskaitant, bet neapsiribojant, Lemonhook (bendrai – „Paslaugų teikėjas“). Visos paslaugos priklauso ir administruojamos Lemonhook, UAB. („lemonhook.com“, „mūsų“ arba „mes“). Prašome peržiūrėti šias taisykles ir sąlygas, kurios yra sujungtos kartu su Privatumo Politika, sudaro teisiškai įpareigojantį susitarimą tarp jūsų ir Lemonhook, bei įtakoja jūsų naudojimąsi suteikiamomis paslaugomis (ši „Sutartis“). Naudodamiesi teikiamomis paslaugomis ar jungdamiesi prie jų sutinkate laikytis visų sutarties sąlygų. Jei nesutinkate su šios sutarties sąlygomis, negalite naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis. Taip pat, paslaugomis gali naudotis tik 16 metų sulaukę asmenys.

Turinys

 1. Paslaugų Turinys
 2. Vartotojų Sugeneruotas Turinys
 3. Nuorodos į Trečiųjų Šalių Svetaines
 4. Pranešimas apie Autorių Teisių ar Intelektualinės Nuosavybės Pažeidimą
 5. Sutartis Taip Pat Apjungia ir Lemonhook Konsultacines Paslaugas
 6. Paslaugų Veikimas
 7. GARANTIJŲ ATSISAKYMAS
 8. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
 9. PAŽEIDIMAI / ATLYGINIMAS
 10. ATSISAKYMAS IR ATLEIDIMAS
 11. Pilnas Susitarimas
 12. Pakeitimai / Nutraukimas
 13. Ginčų Sprendimas / Jurisdikcija / Sutartis dėl Arbitražo
 14. Susitarimas
 15. Pastebėjimas
 16. Kita Reglamentacija

1. Paslaugų Turinys

1.1. Bendrai. Visos nuomonės, kurias išreiškia bendradarbiai, autoriai ir moderatoriai, skelbiantys turinį Lemonhook, yra asmeninė autorių, o ne Lemonhook išsakyta nuomonė, nesvarbu, ar autoriai yra Lemonhook darbuotojai ar rangovai, ar kitaip atstovaujantys asmenys. Turinys (kaip apibrėžta toliau) pateikiamas informaciniais bei pramoginiais tikslais ir nėra Lemonhook ar bet kurios kitos šalies patvirtinimas ar atstovavimas.

1.2. Nuosavybė. Paslaugas sudarantis turinys (kaip apibrėžta toliau) skirtas tik jūsų asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. Komercinis turinio ar paslaugų naudojimas yra griežtai draudžiamas. Paslaugos ir visa medžiaga, paskelbta ir kitaip platinama bendradarbiavimo metu (įskaitant, bet neapsiribojant naujienų straipsniais, nuotraukomis, vaizdais, iliustracijomis, garso ar vaizdo klipais) (bendrai – „Turinys“) yra saugomi autorinių teisių. pagal Lietuvos Respublikos nustatytą tvarką bei tarptautinių autorinių teisių įstatymus ir priklauso Lemonhook arba šaliai, kuri priskiriama turinio teikėjui, arba ją administruoja. Išskyrus šios sutarties 1.3 ir 5.4 reglamentuose nurodytais atvėjais, jūs negalite keisti, skelbti, perduoti, pritaikyti, dalyvauti perduodant ar parduodant, atkartoti, kurti naujų kūrinių iš, platinti, atlikti, rodyti ar kokiu kitu būdu išnaudoti, bet kokio turinio ar jo dalies be aiškaus rašytinio Lemonhook arba autorinių teisių savininko, nurodyto turinio pranešime sutikimo. Sutinkate nekeisti ir nenaikinti jokių turinyje rodomų pranešimų. Negalite naudoti Lemonhook logotipo ar patentuoto grafinio ar prekės ženklo be aiškaus Lemonhook raštiško leidimo. Taip pat privalote laikytis visų papildomų autorių teisių įspėjimų, informacijos ar apribojimų, esančių bet kuriame turinyje, gauname paslaugų metu. Šalių nuosavybės ir intelektinės nuosavybės teisės į Turinį ir paslaugas bei visas jų kopijos, įskaitant dalys lieka Lemonhook ir (arba) jo turinio teikėjams ar licencijų išdavėjams. Lemonhook pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai nustatytos šioje sutartyje.

1.3. Ribota Licencija. Jei griežtai laikotės šios sutarties, Lemonhook suteikia jums ribotą, atšaukiamą, neperleidžiamą, nepriskiriamą ir neišskirtinę licenciją pasiekti, atsisiųsti (tik laikinam saugojimui), rodyti, peržiūrėti, naudoti, žaisti ir/ arba atspausdinti turinį (išskyrus šio 1.3 skirsnio tikslais pasiekiamą turinį, ir toliau neįtraukiant šaltinio ir objekto kodo neapdorotu ar kitu pavidalu nepaveiktu, išskyrus tuos, kurie pasiekiami ir naudojami naudojant standartine žiniatinklio naršyklę, kad būtų įgalintas vaizdas) asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kituose belaidžiuose įrenginiuose, kuriuose veikia internetas, tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui, atsižvelgiant į šioje sutartyje nurodytus apribojimus. Anksčiau nurodyta ribota licencija (A) nesuteikia jums nuosavybės ar kitų intelektinės nuosavybės teisių į bet kokį turinį ir (B) gali būti nedelsiant sustabdyta arba nutraukta dėl bet kokios priežasties, Lemonhook savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo ar atsakomybės.

2. Vartototojų kurtas turinys

2.1. Draudžiami veiksmai. Jūs vienintelis esate atsakingas už savo ryšius ir naudojimąsi mūsų teikiamomis paslaugomis. Taip pat sutinkate nedaryti nė vieno iš žemiau nurodytų veiksmų: (A) skelbti arba perduoti, šmeižikišką, nepadorią, apgaulingą, įžeidžiantį ar pornografinį pranešimą, duomenis, vaizdą, ar kitą turinį (B) skelbti ar perduoti bet kokį pranešimą, duomenis, vaizdą, turinį ar programą, kuri pažeistų bet kokias kitų asmenų teises (C) naudotis paslaugomis grasinant, priekabiaujant ar kitaip pažeidžiant kitų asmenų teises (įskaitant teises į privatumą bei viešumą) (D) įkelti arba atsisiųsti failus, kuriuose yra programinės įrangos, ženklų, logotipų, duomenų, vaizdų, turinio ar kitos medžiagos, saugomos intelektinės nuosavybės teisėmis, privatumo, viešumo arba kurio kito taikomo įstatymo, nebent jūs turite arba nevaldote tokių teisių. failus ar medžiagą arba gavo visus reikiamus sutikimus (E) įkelti failus, kuriuose yra virusų arba sugadintų duomenų; (F) klastoti programines įrangas arba naudoti virusą faile, kurį įkeliate į mūsų teikiamų paslaugų kanalus (G) melagingai apsimesti esant Lemonhook darbuotojas arba agentu (H) naudotis paslaugomis elgiantis neatsakingai ir nesilaikant bet jokių taisyklių nustatytų anskčiau (Aš) apeiti, išjungti ar kitaip trukdyti su sauga susijusiomis paslaugomis arba funkcijomis, kurios neleidžia arba riboja bet kokį turinio naudojimą, kopijavimą arba nustato paslaugų ar turinio naudojimo apribojimus.

2.2. Išskirtinė Lemonhook teisė tvarkyti naudotojo pateiktus duomenis. Jūs pripažįstate, kad bet kokia medžiaga ir kita informacija (įskaitant, be apribojimų, joje esančių naujų ar patobulintų produktų ar paslaugų idėjas), skelbiate, įkeliate arba teikiate kaip paslaugas, įskaitant komentarus, forumo pranešimus, apžvalgas, įvairius tekstus, bei tuo neapsiribojant, vaizdo įrašus, garso įrašus, nuotraukas, kompiuterinį kodą ar programines įrangas (kiekvienas – „vartotojo pateikimas“) Lemonhook gali redaguoti, šalinti, trinti, keisti, publikuoti, perduoti ir rodyti savo nuožiūra ir be jūsų leidimo, o jūs atsisakote teisės, kurias galite turėti (įskaitant bet kokias neturtines teises) neleisti, kad medžiagos būtų modifikuojamos. Taip pat jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu, be jokios priežasties galime pašalinti, išjungti arba apriboti prieigą prie mūsų suteikiamų paslaugų arba jų prieinamumo. Lemonhook pasilieka teisę laikyti vartotojų pateiktą turinį, kurio Lemonhook nekontroliuoja, išskyrus tai, kad blokuoja arba šalina turinį, kuris atkreipia Lemonhook dėmesį ir yra įžeidžiantis, apgaulingas, nepadorus, nešvankus, smurtinis, priekabiaujantis, grasinantis, įžeidžiantis, neteisėtas, šmeižtiškas, apgaulingas, klaidinantis arba kitaip nepriimtinas Lemonhook, arba siekiant įgyvendinti trečiųjų šalių teises ar turinio apribojimus, nurodytus toliau šioje sutartyje, kai Lemonhook pastebi pranešimą apie jų pažeidimą. Tačiau Lemonhook nėra atsakinga už jokio turinio kontrolę ar redagavimą, o Lemonhook neprisiima sutartinių įsipareigojimų pašalinti netinkamą ar neteisėtą turinį. Jokiomis aplinkybėmis neatsakome už turinio pašalinimą, išjungimą ar prieigos prie jo ar pasiekiamumo apribojimą.

2.3. Jūsų naudotojo pateiktų dokumentų Lemonhook licencija. Jūs suteikiate Lemonhook teisę sutinkate suteikti Lemonhook nuolatinę, nemokamą, neišskirtinę, neatšaukiamą, neribotą, besąlyginę, ir nemokamą licenciją naudoti, kopijuoti, atskleisti, parduoti, pakartotinai panaudoti, sublicencijuoti, modifikuoti, įrašyti, atgaminti, platinti, dalintis, skelbti, versti, perduoti, kurti išvestinius kūrinius, transliuoti, viešai atlikti, rodyti ar kitaip bet kokiu būdu naudoti visą arba bet kurią naudotojo dalį bet kokiais tikslais, bet kokiais formatais, naudojant bet kokią laikmeną, programinę įrangą, formulę ar technologiją, bet kokiomis priemonėmis ir bet kokiomis laikmenomis, kurios dabar žinomos arba sukurtos vėliau, ir sublicencijuoti tokias teises keletu lygių, reklamuoti, bei parduoti. Norėdami dar labiau paveikti teises ir licenciją, kurią suteikėte Lemonhook savo naudotojo pateiktiems dokumentams, jūs taip pat suteikiate Lemonhook ir sutinkate suteikti Lemonhook besąlyginę, amžiną, neatšaukiamą teisę naudoti jūsų vardą, asmenybę, atvaizdą, nuotrauką, visus kitus pateiktus duomenis kuriant paskyrą, be jokių įsipareigojimų ar atlygio jums. Išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai, jūs atsisakote ir sutinkate atsisakyti bet kokių neturtinių teisių, kurias galite turėti bet kuriuose naudotojo pateiktuose dokumentuose, net jei jūsų naudotojo pateikti duomenys yra pakeisti ar pakeisti jums nepriimtinu būdu. . Jūs sutinkate, kad neturėsite reikalavimo teisės iš Lemonhook dėl bet kokiu tariamų ar faktinių nuosavybės teisių pažeidimo ar pasisavinimų duomenų. Be to, pripažįstate ir sutinkate, kad už naudojimąsi vartotojo pateikta informacija arba už bet kurias teises, suteiktas šiame 2.3 skyriuje, nebus mokama jokia kompensacija.

2.4. Pareiškimai ir garantijos, susijusios su jūsų naudotojo pateiktais dokumentais. Kiekvieną kartą, kai teikiate naudotojo prašymą, jūs patvirtinamet ir garantuojate, kad esate, (A) esate vienintelis intelektinės nuosavybės ir kitų teisių į vartotojo duomenų autorius ir savininkas arba turite teisėtą teisę pateikti vartotojo keitimus ir suteikti Lemonhook teises, kurias suteikiate pagal šią sutartį, visa tai bet koks Lemonhook įsipareigojimas gauti bet kokį trečios šalies sutikimą ir nesukuriant jokių Lemonhook įsipareigojimų ar atsakomybės (B) naudotojo pateikta informacija yra tiksli (C) naudotojo pateikta informacija nepažeidžia jokios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar kitų teisių, ir, atsižvelgiant į šioje sutartyje nurodytą leistiną Lemonhook naudojimą ir eksploatavimą, jis nepažeis (D) Vartotojo pateikimas nepažeis šios sutarties ir nesukels žalos asmeniui (E) Vartotojo pateikta informacija atitinka visus taikomus įstatymus ir reglamentus.

2.5. Vartotojų atsakomybė. Jūs esate atsakingas už naudotojo pateiktų duomenų turinį ir bet kokią padarytą žalą. Lemonhook neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už bet kokius vartotojų pateikimus, paskelbtus paslaugų metu arba svetainėje, susietoje su paslaugomis, ir nesuteikia jokios aiškios ar numanomos garantijos dėl tikslumo, autorinių teisių laikymosi, teisėtumo ar bet kokio kito vartotojo pateikimo aspekto.

2.6. Jūsų naudotojo pateiktų duomenų nekonfidencialumas. Paslaugos yra prieinamos viešai, o jūsų naudotojo pateikti duomenys kartu su informacija apie jūsų tapatybę, kurią pateikiate Lemonhook (įskaitant jūsų vardą, pavardę, atvaizdą, darbdavį ir vietą), gali būti viešai prieinami. Neskelbkite paslaugų teikėjui informacijos, kurią laikote konfidencialia. Be to, sutinkate, kad Lemonhook gali atskleisti jūsų tapatybę ir bet kokią informaciją, kurią mes apie jus žinome, bet kuriam teisėsaugos atstovui ar pareigūnui, jei bus imamasi teisinių veiksmų arba teisinės užklausos, dėl jūsų padarytų veiksmų.

2.7. Neprašytas ir nepageidaujamas el.laiškas bei jų klastojimas. Negalite naudotis mūsų paslaugomis su tikslų skleisti nepageidaujamus el.laiškus. Negalite siųsti nepageidaujamų el.laiškų paslaugų teikėjui arba bet kam, kurio el.pašto adresas yra pasluagų teikėjo duomenų bazėse. Negalite naudoti jokio domeno vardo mūsų paslaugose kaip pseudonimo, grįžtamojo el.pašto adreso bet kokiam pranešimui, kurį perduodate iš kitos vietos ar per kitą paslaugą. Naudodamiesi paslaugomis negalite apsimesti kitu asmeniu arba klaidinti jo tapatybę.

3. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Teikiamose paslaugose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines („Trečiųjų šalių svetainės“). Prieiga prie trečiųjų šalių svetainių yra jūsų pačių rizika, o Lemonhook nėra atsakinga už bet kokios informacijos, prekių, duomenų, nuomonių, patarimų ar pareiškimų, pateiktų trečiųjų šalių svetainėse, tikslumą, prieinamumą ar patikimumą. Šios nuorodos taip pat gali nukreipti į trečiųjų šalių svetaines, kuriose yra informacijos, kuri kai kuriems žmonėms gali atrodyti netinkama arba įžeidžianti. Lemonhook nekontroliuoja trečiųjų šalių svetainių, todėl ir nėra atsakinga už jokią padarytą žalą ar nuostolius, atsiradusius ar tariamai atsiradusius dėl bet kokios trečiosios šalies svetainės naudojimo ar pasitikėjimo ja. Bet kokių nuorodų į trečiųjų šalių svetaines įtraukimas nereiškia, jog Lemonhook tam pritaria ar rekomenduoja. Lemonhook nėra atsakinga už jokią perdavimo formą, gautą iš bet kurios nuorodos, taip pat neatsako, jei kuri nors iš šių nuorodų tinkamai neveikia. Jūs esate patys atsakingi už bet kokių privatumo ar naudojimosi sąlygų, paskelbtų kartu su trečiųjų šalių svetainėmis, peržiūrą ir jų laikymąsi, o šioms trečiųjų šalių svetainėms ši sutartis netaikoma.

4. Pranešimas apie autorių teisių ar intelektinės nuosavybės pažeidimą

Jei sąžiningai manote, kad Lemonhook prieinama medžiaga ar turinys pažeidžia jums priklausančias autorines ar kitas intelektinės nuosavybės teises ir jūs esate tikrasis savininkas arba išskirtinis licencijos naudotojas, raginame apie tai pranešti Lemonhook el. pašto adresu [email protected]. Taip pat pasiliekame teisę nutraukti bet kokį mūsų paslaugų naudojimasį, kai yra tam tikrų prielaidų, jog pažeidžiamos naudojimosi teisės.

5. Lemonhook konsultacijų taikomos sąlygos

5 .1. Apskritai. Lemonhook siūlo galimybę prisiregistruoti, kad gautumėte patobulintą turinį ir funkcijas per Lemonhook teikiamas konsultacijas. Naudodami arba pasiekdami bet kokius produktus, turinį, funkcijas, paslaugas ar įvykius, siūlomus Lemonhook konsultacijų metu, sutinkate laikytis šio 5 skyriaus sąlygų, kurios yra būdingos Lemonhook paslaugų naudojimuisi ir netaikomos naudotis bet kuriomis paslaugomis, išskyrus Lemonhook teikiamoms konsultacijoms.

5.2. Lemonhook konsultacijų paskyra. Norėdami gauti tam tikras Lemonhook konsultacijų teikiamas paslaugas, privalote sudaryti abipusę Lemonhook ir kliento sutartį. Jūs sutinkate (A) būti visiškai atsakingi už visų pranešimų ir turinio, kurį gaunate, perduodate ar saugote naudodami Lemonhook konsultacines paslaugas, saugumą, konfidencialumą, teisėtumą ir vientisumą; (B) būti atsakingas už visus mokesčius, susijusius su jūsų Lemonhook konsultacijų naudojimusi, įskaitant neteisėtą naudojimą prieš jums raštu pranešant Lemonhook apie tokį naudojimą ir imantis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias tolesniam jo pasireiškimui; (C) laikytis čia nustatytų terminų ir sąlygų; (D) laikytis visų taikomų Lietuvos Respublikos ir tarptautinių įstatymų, statutų, potvarkių, taisyklių, nuostatų, sutarčių ir taikomų licencijų, susijusių su Lemonhook konsultacinių paslaugų naudojimusi.

5.3. Mokesčiai; Mokėjimo sąlygos; Paskyros atšaukimas.

 1. Lemonhook taiko mokesčius („Mokesčiai“) už naudojimąsi Lemonhook konsultacijos paslaugomis. Registruodamiesi Lemonhook konsultacijai, sutinkate apmokėti visus Lemonhook sąskaitoje taikomus mokesčius. Jei nenurodyta kitaip, visi mokesčiai yra Eurais. Lemonhook pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti mokesčius, apie tai jus įspėjus. Į mokesčius neįeina jokie mokesčiai už telekomunikacines ar kompiuterines įrangas, programinę įrangą, telekomunikacijų prieigos mokesčius, linijas, jungtis arba kitą įrangą ir paslaugas, reikalingas norint pasiekti ir naudotis Lemonhook konsultacijomis, už kurias atsakote tik jūs. Visi mokesčiai bus apmokestinti jūsų bako kortele pagal dabartinį valiutos kursą. Jūs esate pats atsakingas už visus valiutos konvertavimo mokesčius, pardavimo, naudojimo, pridėtinės vertės, asmeninio turto ar kitus bet kokio pobūdžio mokesčius, muitus ar rinkliavas, įskaitant palūkanas ir baudas (bendrai – mokesčiai) už naudojimąsi Lemonhook konsultacinėmis paslaugomis, nesvarbu, ar tai dabar, ar toliau įvedė bet kuris vyriausybinis subjektas. Pasirinkus bet kokį plano atnaujinimą arba sumažinimą, kitą atsiskaitymo ciklą jūsų banko kortele bus automatiškai apmokestinta nauju tarifu.
 2. Visi mokesčiai sumokami iš anksto ir yra grąžinami 30 dienų nuo pradinio apmokėjimo, nebent Lemonhook ir kliento sutartyje yra nurodyta kitaip. Pasibaigus 30 dienų laikotarpiui, lėšos ar kreditai nebus grąžinami už dalinius paslaugų mėnesius, atnaujinimus / sumažinimus arba mėnesius, kai nesinaudojote Lemonhook konsultacinėmis paslaugomis. Mes pasiliekame teisę nutraukti sutartį su Lemonhook, jei nesumokėsite taikomų mokesčių. Turite pateikti naujausią, išsamią ir tikslią atsiskaitymo informaciją. Turite nedelsdami atnaujinti visą atsiskaitymo informaciją, kad paskyra būtų atnaujinta, išsami ir tiksli (pvz., pateikdami naują atsiskaitymo adresą, kortelės numerį arba galiojimo datą), ir turite nedelsdami pranešti Lemonhook, jei jūsų banko kortelė buvo atšaukta (įskaitant, jei prarasite ją arba bus pavogta), arba sužinojote apie galimą saugumo pažeidimą (pvz., neteisėtą savo vardo ar slaptažodžio atskleidimą arba naudojimą). Įgaliojate mus gauti atnaujintas arba pekeistas jūsų banko kortelės galiojimo datas, jei baigiasi jūsų pateiktos banko kortelės galiojimo laikas. Pasiliekame teisę apmokestinti bet kurią jums išduotą pratęsimo kortelę kaip pakaitinę kortelę. Sutinkate nedelsiant sumokėti Lemonhook, jei jūsų kredito kortelės išdavėjas dėl bet kokios priežasties atsisako sumokėti. Sutinkate apmokėti visas surinkimo išlaidas, įskaitant advokato mokesčius ir išlaidas, už bet kokį neapmokėtą likutį. Jei nesumokėsite nustatytos sumos laiku, Lemonhook gali nedelsiant sustabdyti arba nutraukti šią sutartį ir jūsų prieigą prie Lemonhook konsultacinių paslaugų.

5.4. Ribota licencija Lemonhook konsultacijų naudotojams. Jei griežtai laikotės šios sutarties, Lemonhook suteikia jums ribotą, atšaukiamą, neperleidžiamą, neišskirtinę licenciją naudotis Lemonhook kosultacijomis, bei pateiktu turiniu („Lemonhook konsultacijų turinys“), kaip aprašyta toliau. Jūs galite:

 • Peržiūrėkite Lemonhook konsultacijų turinį kreipdamiesi į mūsų komandą el.paštu.
 • Atsisiųsti arba atsispausdinti vieną Lemonhook turinio kopiją asmeniniam naudojimui.
 • Naudoti nedidelę dalį turinio savp ataskaitoje arba pristatyme, kuris platinamas jūsų darbe („jūsų įmonėje“), jei šaltiniu priskiriate Lemonhook agentūrą.
 • Trumpai, nesistemingai ir neįprastai apibendrinate Lemonhook konsultacinį turinį savais žodžiais ir išplatinate ištrauką auditorijai, kuri yra jūsų įmonės viduje, susijusi su konkrečiu projektu, jei Lemonhook priskiriate kaip naudojamą šaltinį.
 • Skaitmeniniu arba popieriniu būdu platinate Lemonhook teikiamą turinį, kurio pakartotinio spausdinimo teises turite įsigyti, jūsų atstovaujamoje įmonėje arba už jos ribų.
 • Jei jūsų „Premium“ paskyra buvo gauta pagal jūsų įmonės išduotą licenciją, platinkite Lemonhook turinį tik pagal tos licencijos sąlygas.

Išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta šiame 5.4 skirsnyje, negalite skelbti ar kitaip platinti Lemonhook turinio (pvz., spausdintine kopija, el.paštu ir (arba) skelbti intranete, įmonės skelbimų lentose ar kitose informacijos saugojimo ir paieškos sistemose). Pirmiau nurodyta ribota licencija (A) nesuteikia jums jokios nuosavybės ar kitų intelektinės nuosavybės teisių į bet kokį Lemonhook konsultacinį turinį, ir (B) gali būti nedelsiant sustabdytas arba nutrauktas dėl bet kokios priežasties, Lemonhook savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo ar atsakomybės.

6. Paslaugų veikimas

Lemonhook pasilieka visišką ir vienintelę sprendimo teisę dėl paslaugų teikimo. Lemonhook, be kita ko, gali: (A) pateikti trečiosioms šalims informaciją, susijusią su teikiamomis paslaugomis ir jų vartotojais, atsižvelgiant į privatumo politiką ; ir (B) panaikinti, laikinai sustabdytą arba nutrauktą bet kokią paslaugų funkciją. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad laikas nuo laiko teikiamos paslaugos gali būti nepasiekiamos arba neveikiančios dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant: i) įrangos gedimais; ii) periodiniais techninės priežiūros procedūromis arba remonto darbais, kuriuos Lemonhook gali retkarčiais atlikti; arba (iii) priežastys, kurių Lemonhook negali kontroliuoti arba kurių Lemonhook pagrįstai nenumato.

7. GARANTIJŲ ATSISAKYMAS

PASLAUGAS TEIKIA LEMONHOOK „TOKIOS, KOKIOS YRA“. LEMONHOOK JOKIAIS BŪDAIS NESUTEIKIA AR GARANTUOJA PASLAUGŲ VEIKIMO, INFORMACIJOS, TURINIO, MEDŽIAGOS AR PRODUKTŲ, ĮSKAITANT BEI NEAPSIRIBOJANT ĮTRAUKTAS GARANTINES PASLAUGAS, ĮSKAITANT TIKSLUMĄ LAIKO, BET BOKIO PASLAUGŲ TURINIO. LEMONHOOK ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, GARANTIJAS, DĖL PARDUODAMŲ, PASLAUGŲ TINKAMUMO, AR NAUDOJIMO. BUS SAUGI, NUOLATAI PRIEINAMI, NEPERTRAUKIAMA IR BE KLAIDŲ. LEMONHOOK NESUTEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ DĖL ŽMOGIŠKŲ IR MAŠININIŲ KLAIDŲ, VĖLAVIMŲ, TRUKINĖJIMŲ, SUSTOJIMŲ (ĮSKAITANT DUOMENŲ PRARADIMĄ) ARBA TŲ FAILŲ, KURIŲ PASLAUGŲ ARBA ATSISIŲSTŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMO GAVĖJAS GALI ATSISIUSTI, ARBA RODYTI NEŠVANKIAS AR VULGARIAS SAVYBES. ŠIS GARANTIJOS ATSISAKYMAS SUDARO ESMINĘ ŠIOS SUTARTIES DALĮ. JEI ESATE NEPATENKINTI TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS AR SIŪLAMOMIS SĄLYGOMIS, VIENINTELĖ IR IŠSKIRTINĖ TAISYKLĖS PRIEMONĖ – NUTRAUKTI NAUDOTIS PASLAUGOMIS IR, NESINAUDOTI TEIKIAMOMIS KONSULTACIJOMIS. IKI TAM TIKROS RIBOS, KAI JUMS BUVO SUTEIKTOS GARANTIJOS, AR PAREIŠKIMAI, JŪS SUTINKATE, KAD TOKIE PAREIŠKIMAI, NEREKOMENDUOJAMI, NESUSIJĘ ŽODŽIU ARBA RAŠTU. ĮSIPAREIGOJIMAI, GARANTIJOS BEI TAIKOMOS GARANTIJOS. BET KOKIŲ ŠIO 9 SKYRIAUS IR KITŲ ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ AR NUOSTATŲ KONFLIKTO ATVEJU, SKYRIUS PRIEINAMAS ATGALINIŲ NAUDOJIMU.

8. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

JOKIU ATVEJU LEMONHOOK NEATSAKO PAGAL JOKIĄ TEISĖS AKTŲ FORMĄ UŽ JOKIĄ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ŽALĄ, ĮSKAITANT, BET KOKĮ PELNO NUTRAUKIMĄ, VERSLO NUTRAUKIMĄ ARBA NUTRAUKIMĄ. DĖL PASLAUGŲ NAUDOJIMO ARBA NESUGEBĖJIMO NAUDOTI, ARBA NAUDOTIS TURINIU, NET JEI LEMONHOOK GALI BŪTI PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS PADARYMĄ ARBA KITŲ ŠALIŲ REIKALAVIMĄ.

Paslaugas teikiamos ir kontroliuojamos iš būstinės Lietuvoje. Lemonhook nereiškia, kad paslaugos yra tinkamos ar prieinamos naudoti kitose vietose. Tie, kurie pasiekia arba naudojasi paslaugomis iš kitų jurisdikcijų, tai daro savo noru ir yra atsakingi už vietinių įstatymų laikymąsi.

9. PAŽEIDIMAI / ATLYGINIMAS

JŪS SUTINKATE ATLYGINTI, GINTI IR LAIKYTI NEPAKALTINAMAIS LEMONHOOK, JOS ATSTOVUS, VADOVUS, AGENTUS, DARBUOTOJUS IR TIEKĖJUS NUO VISŲ NUOSTOLIŲ, IŠLAIDŲ, ŽALOS IR IŠLAIDŲ, ĮSKAITANT MOKĘSČIUS, ĮSKAITANT BET KOKIA JŪSŲ PASKELBTA AR PATEIKTA VARTOTOJŲ PATEIKIMĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ TARPTAUTINĖS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ APLAIDUMO AR NETEISĖTO ELGESIO).

10. ATSISAKYMAS IR ATLEIDIMAS

JŪS SUTINKATE, KAD NEI LEMONHOOK, IR ĮMONĖS ATSTOVAUJAMI ASMENYS, VADOVAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, LICENCIJŲ LEIDĖJAI AR TIEKĖJAI NETURI JOKIOS ATSAKOMYBĖS AR ATLYGOS PAGAL NAUDOJIMOSI PASLAUGĄ. JŪS TIKSLIAI PRIPAŽĮSTATE, KAD LEMONHOOK NEATSAKYS TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI UŽ BET KOKIUS VARTOTOJŲ PATEIKTUS AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NETEISĖTUS ELGESIUS, ATSIŽVELGIANT IR Į JŲ ATSAKOMYBĘ. JŪS ATLEISITE IR VISAM LAIKUI ATSISAKYTE JOKIŲ IR VISŲ PARAIŠKŲ, KURIOS GALI BŪTI TEIKIAMOS LEMONHOOK, ĮMONĖS ATSTOVAUJAMIEMS ASMENIMS, VADOVAMS, DARBUOTOJAMS, AGENTAMS, LICENCIJŲ LEIDĖJAMS AR TIEKĖJAMS (ĮSKAITANT, BET NEATSIRIBOJANT, ATSILIEPIAMŲJŲ PAREIŠKŲ, ATLYGINIAMŲJŲ ATSAKOMYBĖS AGENTŲ, LICENCIJOS LEIDĖJŲ AR TIEKĖJŲ) UŽ NUOSTOLIUS AR ŽĄLĄ, KURIĄ PATIRIATE NAUDOJANTIS MŪSŲ PASLAUGOMIS.

11. Pilnas susitarimas

Ši sutartis, į kurią įtraukta ir Lemonhook Privatumo Politika sudaro visą sutartį tarp dviejų šalių, susijusi su jūsų prieiga prie mūsų teikiamų paslaugų, jų naudojimuosi, ir pakeičia bet kokias ankstesnes ar tuo pačiu metu sudarytas rašytines ar žodines sutartis, pranešimus ar kitus susitarimus, susijusia su šia sutartimi (išskyrus bet kokias atskiras licencijos sutartis). Lemonhook konsultacijos turiniu, kurio šalis arba naudos gavėjas esate, kuris lieka galioti ir galios ir papildomai šios sutarties sąlygomis įsigaliojant). Ši sutartis negali būti keičiama nei aiškiai, nei numanomai, išskyrus 12 skirsnyje nurodytus atvėjais.

12. Pakeitimai / Nutraukimas

12.1. Apskritai. Mūsų darbuotojai neturi teisės keisti šios sutarties sąlygų. Ši sutartis gali būti keičiama tik (A) gavus mūsų raštišką sutikimą notaro patvirtintose įstaigose, kurią pasirašo Lemonhook atstovaujamas asmuo, arba (B), kaip nurodyta toliau 12.2 skirsnyje.

12.2. Periodinės peržiūros. Jūs sutinkate, kad mes galime retkarčiais keisti šios sutarties sąlygas ir kad jūsų teisė naudotis paslaugomis nuolat priklauso nuo to, ar laikotės tuo metu galiojančios sutarties sąlygų. Mes informuosime jus apie bet kokius esminius sutarties pataisymus ar modifikacijas (1) paskelbdami pranešimą lemonhook.com svetainėje trisdešimt (30) dienų po bet kokių šios sutarties pataisymų ar pakeitimų ir (arba) paskelbdami pranešimą kaip pirmą kartą apsilankote lemonhook.com svetainėje po tokių pataisymų ar pakeitimų; arba (2) tiesiogiai susisiekdami su jumis el.paštu, jei jį nurodėte savo kontaktuose anksčiau. Bus laikoma, kad sutinkate su naujomis sąlygomis, jei ir toliau naudositės mūsų teikiamomis paslaugomis po to, kai apie tokius pataisymus ar pakeitimus būsite informuoti el.paštu arba, jei jums nebuvo pranešta el.paštu, praėjus trisdešimčiai (30) dienų nuo tada, kai peržiūrėtos taisyklės ir sąlygos pirmą kartą buvo paskelbtos lemonhook.com (atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau). Jei nepateiksite mums galiojančio el.pašto adreso, kuriuo būtų galima siųsti svarbią informaciją apie šios sutarties pataisymus ar pakeitimus, sutinkate, kad negausite pranešimo el.paštu. Jei pakeisite el.pašto adresus, būsite patys atsakingi už tai, kad praneštumėte mums apie naują galiojantį el.pašto adresą, kad gautumėte svarbiausius pranešimus. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kad faktiškai negavote pranešimo. Jūs esate atsakingi už šio puslapio peržiūrą dėl galimų pakeitimų.

13. Ginčų sprendimas / Jurisdikcija / Susitarimas dėl arbitražo

13.1. Apskritai. Tam tikros šio 13 skirsnio dalys laikomos „rašytiniu susitarimu dėl arbitražo“ pagal nustatytą Lietuvos Respublikos arbitražo įstatymą. Jūs ir Lemonhook sutinkate, kad šis 13 skirsnis atitinka arbitražo įstatymo „sutikimo“ reikalavimą.

13.2. Pirma – pabandykite išspręsti ginčus be arbitražo įsikišimo. Jei kyla kokių nors prieštaravimų, įtarimų ar pretenzijų, susijusių su paslaugų turiniu, jūsų naudotojo pateikta informacija ar šia sutartimi (bendrai – „Ginču“) arba su bet kuriomis Lemonhook faktinėmis ar tariamomis intelektinės nuosavybės teisėmis („Neįtraukta“). Ginčas“, kuris apima toliau 13.5 skirsnyje nurodytus veiksmus), tada mes susitariame kitam asmeniui išsiųsti raštišką pranešimą, kuriame būtų pagrįstas ginčo arba neįtraukto ginčo aprašymas ir siūlomas jo sprendimas. Mūsų pranešimas jums bus išsiųstas remiantis naujausia jūsų pateikta kontaktine informacija. Tačiau jei nepateikėte mums šios informacijos arba tokia informacija nėra aktuali ar tiksli, mes neprisiimame įsipareigojimų pagal 13.2 skirsnį. Jūsų pranešimas mums turi būti išsiųstas adresu:

Lemonhook, UAB

El. paštas:   [email protected]

60 dienų nuo pranešimo iš kitos šalies gavimo datos Lemonhook ir jūs dalyvaujate sąžiningame dialoge, siekdami išspręsti ginčą arba jį nutraukti, nors jums ir Lemonhook nieko nereikės išspręsti. Ginčas arba neįtrauktas ginčas dėl pareikštų sąlygų, kurios jums ir Lemonhook, kiekvienos šalies nuožiūra, nėra tinkamos.

13.3. Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai.
Arbitražas. Jei negalime išspręsti ginčo, pagal nurodyta 13.2 skirsnyje straipsnį, per 60 dienų nuo pranešimo gavimo (arba, jei jums nėra pranešimo adreso, kilus tokiam ginčui), tada jūs arba mes galime perduoti ginčą oficialiam arbitražui, minimame 13.3 skirsnyje. Jei negalime išspręsti neįtraukto ginčo, kaip nurodyta aukščiau esančiame 13.2 skirsnyje, per 60 dienų nuo pranešimo gavimo (arba, jei jums nėra pranešimo adreso, kilus tokiam neįtrauktam ginčui), tada jūs arba mes galime pateikti neįtraukiamą ginčą oficialiam arbitražui tik tuo atveju, jei jūs ir Lemonhook sutinkate raštu, kurį pasirašėte jūs ir Lemonhook vykdomasis advokatas, kad tas išskirtinis ginčas būtų nagrinėjamas arbitraže. Tokiu atveju (ir tik tokiu atveju) tas neįtrauktas ginčas bus laikomas „Ginču“ likusioje šio 13.3 skirsnio dalyje.

Pasibaigus taikomam 60 dienų laikotarpiui ir tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, kilęs ginčas bus sprendžiamas tik privalomu arbitražu pagal tuo metu galiojančias komercinio arbitražo taisykles. Jei ginčo reikalaujama vertė yra ne didesnė kaip 250 000 EUR, arbitražą nagrinės ir spręs vienas neutralus arbitras, išėjęs į pensiją teisėjas arba advokatas, turintis ne mažesnę kaip 10 metų praktikuojančio advokatūros nario patirtį. su ginču susijusią esminę praktikos sritį, kuri administruos bylos nagrinėjimą pagal papildomas su vartotojais susijusių ginčų nagrinėjimo procedūras. Jei ginčo reikalaujama vertė yra didesnė nei 250 000 EUR arba jei Lemonhook savo nuožiūra nusprendžia padengti arbitražo išlaidas, o ne tas išlaidas, kurios būtų patirtos nagrinėjant bylą vienam neutraliam arbitrui, arbitražą išklausys ir nuosprendį darys trijų narių grupė, po vieną narį pasirenkanti kiekviena šalis, o trečią (kuris bus komisijos pirmininkas) – dviejų partijų paskirti nariai arba pagal komercinio arbitražo taisykles. Arbitras arba arbitrų grupė, priklausomai nuo atskiro atvėjo, taikys įstatymus, o šios sutarties nuostatas spręs bet kokį ginčą pagal taikomus įstatymus ir faktus, remdamasis įrašais ir kitais pagrindais, ir paskelbs pagrįstą sprendimą. Jei jūs ir Lemonhook nesutinkate dėl neįtraukto ginčo arbitražo, kaip nurodyta ankstesnėje šio 13.3.A skirsnio pastraipoje, ši pastraipa ir likusi šios 13.3 skilties dalis neįtraukiamam ginčui nebus taikomos.

Jei šalis tinkamai pateikia ginčą oficialiam arbitražui ir ji nenori arba negali nustatyti posėdžio datos per 60 dienų nuo „reikalavimo kreiptis į arbitražą pradžios“ pateikimą, bet kuri šalis gali pasirinkti, kad arbitražą administruotų teisminis arbitražas ir vietinės teisines paslaugas teikiančios struktūros. Naudojant supaprastintas arbitražo taisykles ir procedūras arba bet kurią kitą arbitražo administravimo paslaugą, su kuria jūs ir Lemonhook teisininkas sutinka raštu. Arbitraže nurodyti esminiai praktikos srities reikalavimai arbitrui ir 250 000 EUR riba ginčui priskirtų arbitrų skaičiui taip pat bus taikomi bet kokiam tokiam arbitražui pagal kitą arbitražo paslaugą.

Alternatyvių ginčų sprendimo pobūdis, apribojimai ir vieta. Arbitraže, kaip ir teisme, arbitras turi laikytis šios sutarties sąlygų ir gali priteisti iš pagrindinės šalies žalos atlyginimą bei kitas lengvatas (įskaitant advokato mokesčius). Tačiau SU ARBITRAŽU (i) NĖRA TEISĖJO AR ŽIŪRI, (ii) ARBITRAŽO PROCEDŪRAI IR ARBITRAŽO REZULTATAI TAIKOMOS TAM KONFIDENCIALUMO TAISYKLĖS, IR (iii) ARBITRAŽO REZULTATŲ TEISINĖ PERŽIŪRA RIBOTA. Visos arbitražo šalys turės teisę savo lėšomis būti atstovaujamos advokato ar kito pasirinkto advokato. Jeigu reikalingas asmeninis arbitražo posėdis, jis vyks Kaune; bet jei pagal galiojančias arbitražo taisykles ar įstatymus arbitražas turi būti vykdomas statistinėje metropolinėje zonoje, kurioje jūs gyvenate tuo metu, kai ginčas pateikiamas arbitražui, Lemonhook turi teisę nuspręsti kreiptis į arbitražą tokioje vietoje. Jūs ir mes apmokėsime administracinius ir arbitro mokesčius bei kitas išlaidas pagal galiojančias arbitražo taisykles; bet jei galiojančios arbitražo taisyklės ar įstatymai reikalauja, kad Lemonhook sumokėtų didesnę dalį arba visus tokius mokesčius ir išlaidas, kad šis 13 skirsnis būtų įvykdytas, Lemonhook turės teisę nuspręsti sumokėti mokesčius ir išlaidas ir kreiptis į arbitražą. Atradimas bus leidžiamas pagal galiojančias arbitražo taisykles. Arbitražo sprendimas turi būti sudarytas iš rašytinio pareiškimo, kuriame nurodomas kiekvieno ginčo reikalavimo išdėstymas, ir turi būti išdėstytos esminės išvados ir sąlygos, kuriomis grindžiamas sprendimas ir bet koks sprendimas (jei toks yra). Sprendimą dėl arbitražo sprendimo gali priimti bet kuris teismas, turintis jurisdikciją šalims pagal arbitražo įstatymo 10 skirsnį.

13.4. Ribotas laikas pretenzijoms pateikti. KIEK LEIDŽIAMA TAIKOMA ĮSTATYMAI, JEI JŪS ARBA MES NORIME SKŲSTI GINČĄ (BET NE NEIŠSPRĘSTĄ GINČĄ) PRIEŠ KITĄ, TAI JŪS ARBA MES PRIVALOME JĮ PRADĖTI (ATSIŽVELGIANT Į 3.2.1.) PER 1 METUS PO GINČO PRADĖJIMO – ARBA JIS BUS NEPASIEKAMAS NERIBOTAI.

13.5. Įsakomoji pagalba. Ankstesnės šio 13 skyriaus nuostatos netaikomos jokiems teisiniams veiksmams, kurių Lemonhook imasi siekdama įsakymo ar kitokios teisingos pagalbos, susijusios su bet kokiais nuostoliais, išlaidomis ar žala (arba bet kokiais galimais nuostoliais, sąnaudomis ar žala), susijusiais su paslaugomis. Turinys, jūsų naudotojo pateikta informacija ir (arba) „Lemonhook“ intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant tokias Lemonhook pretenzijas, dėl kurių gali kilti ginčų), Lemonhook operacijos ir (arba) Lemonhook produktai ar paslaugos.

13.6. Ieškiniams dėl nedidelių sumų netaikomas arbitražo reikalavimas. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, bet kuris iš mūsų gali pareikšti kvalifikuotą ieškinį dėl pateikto ginčo (bet ne dėl neįtrauktų ginčų) ieškinių dėl nedidelių sumų teisme.

13.7. Klasinis ieškinys nėra svarbus. Ginčai bus sprendžiami tik individualiai ir nebus sujungti su jokiais kitais arbitražais ar kitais procesais, susijusiais su bet kurios kitos šalies pretenzijomis ar nesutarimais. Tačiau jei dėl kokių nors priežasčių pagal 13.3 skirsnį pasirenkamas kompetentingas teismas arba arbitras. Pirmiau nurodyta, kad šis apribojimas yra nesąžiningas arba neįgyvendinamas, tada mūsų 13.3 skirsnyje nurodytas susitarimas dėl arbitražo nebus taikomas ir ginčas turi būti nagrinėjamas tik teisme pagal toliau pateiktą 13.8 skirsnį.

13.8. Kauno apylinkės teismas, Kauno rūmai. Išskyrus 13.3 skirsnyje nurodytus atvejus, kai reikalaujama arbitražo, ir išskyrus bet kokio arbitražo sprendimo ar sprendimo vykdymą, bet koks veiksmas ar procesas, susijęs su bet kokiu ginču ar neįtrauktu ginču, gali būti pradėtas tik Kauno miesto teisme. Atitinkamai jūs ir Lemonhook sutinkate su išskirtine asmenine tokių teismų jurisdikcija ir vieta tokiais klausimais.

13.9. Taikytina teisė. Šį susitarimą reglamentuoja ir ji aiškinama, o bet koks ginčas, kurio negalima išspręsti, bus sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, neatsižvelgiant į jos įstatymų nuostatas.

14. Statyba

Jei nustatoma, kad kuri nors šios sutarties dalis yra neįgyvendinama arba negaliojanti, ta dalis turi būti apribota arba panaikinta iki minimumo, kad ši sutartis kitu atveju liktų visiškai galiojanti ir vykdoma.

15. Įspėjimas

Lemonhook gali pateikti jums pranešimą pagal šią sutartį elektroniniu paštu, bendruoju arba konkrečiu pranešimu apie paslaugas, pranešimu į jūsų Lemonhook paskyrą arba rašytiniu pranešimu, išsiųstu paštu jūsų nurodytu adresu. Galite bet kada pranešti Lemonhook elektroniniu paštu šiuo adresu: he[email protected].

16. Įvairūs

Lemonhook gali nedelsiant nutraukti arba sustabdyti prieigą prie teikiamų paslaugų, be išankstinio įspėjimo ir neprisiimdama atsakomybės, jei pažeisite šią sutartį ar dėl bet kokios kitos priežasties. Bet kurios šalies nepasinaudojimas čia numatyta teise nelaikomas bet kokių kitų pagal šį susitarimą numatytų teisių atsisakymu. Šios sutarties jūs negalite priskirti, perduoti arba sublicencijuoti, išskyrus išankstinį raštišką Lemonhook sutikimą. Dėl šios sutarties nesukuriama jokia agentūra, partnerystė, bendra įmonė ar užimtumas ir jūs neturite jokių įgaliojimų įpareigoti Lemonhook bet kokiu atveju. Šios sutarties skyrių antraštės yra skirtos tik patogumui ir nelaikomos kontroliuojančiomis ar turinčiomis įtakos bet kurios šios Sutarties nuostatos reikšmei ar struktūrai

Scroll to Top